O Wolontariacie pracowniczym CEMEX


Daj Się Złapać! Zostań Wolontariuszem oraz Zdejmij z Oczu Klapki! – takimi hasłami zachęcamy pracowników CEMEX do angażowania się w prace wspierające lokalne inicjatywy obywatelskie. W ramach działającego od 2011 roku programu Wolontariatu Pracowniczego udało nam się wesprzeć 58 wyjątkowych pomysłów, w których realizację obok naszych pracowników włączyli się też okoliczni mieszkańcy, ich rodziny i przyjaciele.


wolontariat-III-plakat.jpgWśród nagrodzonych pomysłów znalazły się m.in. takie jak: organizacja szkolenia żeglarskiego dla dzieci z Domu Dziecka, przygotowanie nocnych spotkań popularyzujących czytanie książek wśród młodzieży, budowa placu zabaw, organizacja zajęć wspomagających rozwój najmłodszych, remont sal lekcyjnych w zalanej przez powódź szkole, akcje sadzenia drzew, inwentaryzacja populacji żółwi błotnych i akcja liczenia wilków. Naszych wolontariuszy można było nawet spotkać czyszczących dno jednego z lokalnych jezior.

Wolontariusze otrzymują dotację, która pozwala im zaangażować się w działania wspierające szeroko rozumianą edukację, dbałości o ochronę środowiska, sport oraz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i popularyzacji lokalnych obyczajów. Granty mogą otrzymać projekty, w których realizację włączy się grupa co najmniej 2 wolontariuszy - pracowników CEMEX Polska. W prowadzone akcje zaangażować się mogą także ich rodziny i znajomi, którzy w konkursie uczestniczą jako aktywni wolontariusze oraz często jako właściwi inicjatorzy działań. To oni, widząc w swoim najbliższym otoczeniu kwestie, które wymagają naprawy i pewnego nakładu środków, mogą zachęcić pracowników CEMEX do złożenia wniosku i wzięcia udziału w konkursie.
 

To oni budują wartość naszego Wolontariatu.


wolontariat-3.jpgSzczególną rolę w programie pełnią Liderzy Projektów i Ambasadorzy Lokalni. Ci pierwsi, będąc najczęściej głównymi pomysłodawcami projektu biorą na siebie równocześnie obowiązek należytego jego przeprowadzenia i rozliczenia. To świetna lekcja zarządzania i brania na siebie odpowiedzialności. Pozwala ukształtować charakter i wydobyć cechy prawdziwego przywódcy.

Z kolei Ambasadorzy Lokalni to osoby wyróżniające się wyjątkowo dużym zaangażowaniem w lokalne akcje społeczne. Znając miejscowe problemy i możliwości jakie daje Wolontariat CEMEX, inspirują i angażują w działania innych pracowników, skracając tym samym dystans jaki może dzielić pracownika działającego w terenie z Centralą.

Zachęcamy do zapoznania się z listą zrealizowanych projektów, dostępną w zakładace "Nasi Wolontariusze".