Strona główna > AKTUALNOŚCI > Konkurs dla organizacji pozarządowych i szkół „Fabryka Pomysłów”
udostępnij stronę

Konkurs dla organizacji pozarządowych i szkół „Fabryka Pomysłów”

Szanowni Państwo,
wszystkim Wnioskodawcom, którzy przesłali propozycje projektów w odpowiedzi na tegoroczny Konkurs „Fabryka Pomysłów”, serdecznie dziękujemy! Jednocześnie informujemy, że zakończyliśmy pierwszy etap weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej złożonych wniosków.

Szczególna sytuacja, w jakiej wszyscy znaleźliśmy się w związku z pandemią COVID-19, wymusiła na nas decyzję o modyfikacji dotychczas obowiązujących zapisów Regulaminu Konkursu. W CEMEX zdrowie i bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem. Ponadto, jako Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz firma CEMEX, chcemy zaangażować się w aktywne działania na rzecz niwelowania negatywnych skutków pandemii. Dlatego wprowadziliśmy do procedury oceny tegorocznego Konkursu DRUGI ETAP. Będzie to dodatkowe narzędzie, dzięki któremu uzyskamy informacje, jak działania zaplanowane w Państwa projektach mogą wspierać grupy docelowe w radzeniu sobie ze skutkami pandemii COVID-19. Jest to też odpowiedź na wyjątkową sytuację oraz zmianę okoliczności, w jakich ostatecznie realizowane będą zaplanowane projekty.

Wszyscy Wnioskodawcy, których projekty przeszły pomyślnie etap oceny formalnej i merytorycznej, otrzymają do 31 maja zaproszenie do udziału w II etapie oceny. Zaproszenie zostanie wysłane do Państwa droga mailową.

Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowań, poprosimy Państwa o odpowiedź na trzy dodatkowe pytania:

a. Jak działania w Państwa projekcie mogą wspierać walkę ze skutkami pandemii COVID-19?
b. Czy projekt może wspierać adresatów zadania w wychodzeniu z kryzysu związanego z pandemią COVID-19? W jaki sposób?
c. Na jakie najważniejsze kwestie lub problemy wynikające z sytuacji po kryzysie może wpłynąć realizacja projektu?

Ostateczną decyzję o wyborze projektu i kwocie dofinansowania poszczególnych projektów, podejmie Rada Fundacji w oparciu o standardową punktację uzyskaną przez każdy z projektów oraz dodatkowe punkty przyznane w II etapie oceny wniosków.

Informujemy, że wszystkie typy projektów zostają objęte dłuższym terminem końcowym realizacji (wcześniej przewidzianym wyłącznie dla projektów szkolnych), tj. będzie można wydłużyć ich realizację do 30 czerwca 2021 r.

Wnioskodawcy, których projekty zostały odrzucone na etapie weryfikacji formalnej i wstępnej oceny merytorycznej, otrzymają stosowną informację, przesłaną drogą mailową w terminie do 5 czerwca 2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: 24 lipca 2020 r.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy:
fundacja@cemex.com
agnieszka.pozniak@ext.cemex.com

 « wstecz
Współpracują z nami:
Realizacja: kotaniastudio.pl
^ Powrót do góry strony