Strona główna > AKTUALNOŚCI > X Edycja konkursu na najlepsze projekty Wolontariatu Pracowniczego Fundacji CEMEX rozstrzygnięta!
udostępnij stronę

X Edycja konkursu na najlepsze projekty Wolontariatu Pracowniczego Fundacji CEMEX rozstrzygnięta!

Pracownicy CEMEX już po raz dziesiąty zrealizują projekty społeczne w ramach programu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 18 najlepszych projektów otrzymało dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, niezbędnych do zrealizowania zaplanowanych działań. Projekty będą realizowane w terminie od maja do grudnia 2019 r. w lokalizacjach, gdzie CEMEX w Polsce prowadzi działalność biznesową. W realizację wszystkich działań zaangażowanych będzie łącznie ponad 300 wolontariuszy z całego kraju. Wolontariusze Fundacji CEMEX zaplanowali przeprowadzenie akcji edukacyjnych, wykonanie prac porządkowych i modernizacyjnych w obiektach służących lokalnym społecznościom, podjęcie działań kulturalnych, promujących zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną, zadeklarowali zaangażowanie się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Idea wolontariatu pracowniczego jest obecna w firmie CEMEX od 2011 roku. Program Wolontariatu Pracowniczego skierowany jest do pracowników CEMEX, którzy wspólnie z organizacjami społecznymi wychodzą na przeciw lokalnym potrzebom. Wolontariusze firmy, wykorzystując swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie, przy wsparciu Fundacji działają na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji w miejscowościach w sąsiedztwie których zlokalizowane są zakłady CEMEX. W realizację projektów wolontariackich, obok pracowników CEMEX, włączają się też okoliczni mieszkańcy, ich rodziny i przyjaciele.

Wolontariusze mogli ubiegać się o wsparcie realizacji przedsięwzięć w obszarach:

- edukacyjnym,
- ekologicznym i na rzecz ochrony zwierząt i roślin,
- promujących kulturę i sztukę,
- na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia,
- propagujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
- wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- przewidujących działania w obszarze pomocy społecznej i na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

CX_granty_wolont_plakat_750.jpg« wstecz
Współpracują z nami:
Realizacja: kotaniastudio.pl
^ Powrót do góry strony